เวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอิน – สร้างไฟล์ PDF จากโพสต์ในเวิร์ดเพรส

เวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอินของ PDF24 เป็นการผสานโปรแกรมแปลงเอกสาร PDF24 ออนไลน์กับบล็อกของซอฟท์แวร์เวิร์ดเพรส ปลั๊กอินนี้ช่วยให้ผู้อ่านบล็อกของคูณสามารถสร้างไฟล์ PDF จากบทความในบล็อกของคุณได้มากกว่า 1 บทความ

เวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอินแบบใดที่ pdf24.org จัดให้?

เว็บไซด์ pdf24.org มีปลั๊กอินสำหรับเวิร์ดเพรสและ PDF ใน 2 รูปแบบที่แตกต่างกัน ปลั๊กอินสำหรับเวิร์ดเพรสและ PDF แบบปกติ ผู้ใช้สามารถส่งบทความออกไปเป็นไฟล์ PDF และเป็นปลั๊กอินที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใน pdf24.org ปลั๊กอินแบบนี้ติดตั้งง่ายด้วยตัวจัดการปลั๊กอินของเวิร์ดเพรส ด้านล่างของแต่ละบทความจะมีกล่องเล็กๆ ให้ผู้เยี่ยมชมบล็อกของคุณสร้างไฟล์ PDF ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอิน

ปลั๊กอินที่สอง เวิร์ดเพรส PDF ไซด์บาร์ปลั๊กอิน จะมีกล่องเล็กๆ บริเวณไซด์บาร์ คุณสามารถใส่อีเมล์แอดเดรส ปลั๊กอินนี้จะส่งออกบทความจากหน้าที่แสดงอยู่ การติดตั้งเป็นเรื่องง่ายด้วย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส PDF ไซด์บาร์ปลั๊กอิน

ปลั๊กอินแต่ละส่วนจะมีคำแนะนำการติดตั้ง

ประโยชน์ของเวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอิน

  • เพิ่มคุณภาพของบล็อกของคุณ
  • ชื่อของไฟล์จะเชื่อมโยงไปยังบล็อกของคุณ
  • ชื่อบทความใน PDF จะเชื่อมโยงไปยังบทความในบล็อกของคุณ
  • เพิ่มการเข้าถึงบล็อกของคุณ – ด้วยการสร้างไฟล์ PDF แล้วส่งต่อไปยังคนอื่นๆ หรือคนอื่นอาจมาบล็อกของคุณเนื่องจากการเชื่อมโยงนี้
  • บล็อกหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่จำเป็นต้องมีลักษณะพิเศษ
  • ไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นจะถูกส่งทางอีเมล์ – คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ผู้ส่ง และเนื้อความในอีเมล์ได้
เวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอินฟรี 100% สำหรับดาวน์โหลด