แปลงภาพหน้าจอไปเป็น PDF – จับภาพหน้าจอในรูปแบบไฟล์ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอแล้วสร้างไฟล์ PDF จากภาพหน้าจอนั้น คุณสามารถทำได้หลายวิธี คุณสามารถจับภาพทั้งหน้าหรือบางส่วนของหน้าจอ คุณสามารถนำภาพหน้าจอหลายภาพมารวมไว้ในไฟล์เดียวกันได้

เพียงใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อจับภาพหน้าจอและสร้างเป็นไฟล์ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เป็นโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถจับภาพหน้าจอแล้วสร้างไฟล์ PDF จากภาพหน้าจอที่คุณจับภาพได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจับภาพหน้าจอแล้วสร้างเป็นไฟล์ PDF:

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  2. ขณะนี้ ควรมีแถบภารกิจของ PDF24 (โดยปกติจะอยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอ)
  3. คลิกขวาที่ไอคอนนั้นและเลือกตัวเลือกในการจับภาพหน้าจอที่คุณต้องการ
  4. โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 จะนำภาพหน้าจอมาสร้างเป็นไฟล์ PDF เมื่อผู้ช่วยเปิดขึ้น คุณสามารถบันทึกหรือเลือกคำสั่งอื่นๆ กับไฟล์ใหม่ได้

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 มีเครื่องมือหลายอย่างในการสร้างไฟล์ PDF เช่น การจับภาพหน้าจอ คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือ เครื่องพิมพ์ PDF ที่สร้างไฟล์ PDF ผ่านแอพพลิเคชั่นของเครื่องพิมพ์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24