สแกนเป็น PDF – นำเข้าจากเครื่องสแกนแล้วสร้างไฟล์ PDF

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องสแกนและสามารถแปลงข้อมูลไปเป็นไฟล์ PDF ซึ่งไฟล์ PDF นี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องนำเข้าหลายไฟล์จากเครื่องสแกนแล้วต้องการให้ไฟล์มีหลายหน้าในไฟล์เดียว

ง่ายๆ เพียงใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อสแกนเอกสารไปเป็น PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 สามารถสร้างไฟล์ PDF ฟรี โดยโปรแกรมสนับสนุนการนำเข้าไฟล์จากเครื่องสแกนหรือกล้องถ่ายรูป คุณสามารถสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  2. เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  3. เลือกไฟล์ -> นำเข้า -> เปิดส่วนต่อประสาน (อินเตอร์เฟส) กับสแกนเนอร์
  4. เลือกการตั้งค่าแล้วคลิก “สแกน”
  5. โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 จะรับไฟล์จากเครื่องสแกนแล้วสร้างไฟล์ PDF แล้วคุณจะเห็นไฟล์ใหม่ที่แผงหน้าต่างด้านขวา
  6. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น เพื่อบันทึกไฟล์ที่นำเข้า

คุณสามารถนำเข้าไฟล์เพิ่มขึ้น และหากคุณนำเข้าไฟล์ครบแล้ว คุณสามารถสร้างไฟล์ใหม่โดยมีข้อมูลจากไฟล์ที่นำเข้า โดยการลากหน้าต่างๆ จากไฟล์หนึ่งแล้ววางลงบนอีกไฟล์หนึ่ง หากหน้าไม่หมุนในทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่หน้าแล้วหมุนด้านซ้ายหรือขวาโดยคลิกที่ปุ่มหมุนซ้ายหรือหมุนขวา เพื่อให้หน้าวางอยู่บนทิศทางที่ถูกต้อง หากไฟล์ที่สร้างถูกต้องแล้ว สามารถบันทึกไฟล์ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

PDF Converter gratis   DCF ถึง PDF   รหัสผ่าน PDF   BRD ถึง PDF   โปรแกรมแปลงเอกสาร PDF   ไฟล์ PDF   ตัวแปลง PDF ออนไลน์ฟรี   Free PDF Printer Software   PDF ออนไลน์   Compare PDF files
การโฆษณา