สแกนเป็น PDF – นำเข้าจากเครื่องสแกนแล้วสร้างไฟล์ PDF

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากเครื่องสแกนและสามารถแปลงข้อมูลไปเป็นไฟล์ PDF ซึ่งไฟล์ PDF นี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องนำเข้าหลายไฟล์จากเครื่องสแกนแล้วต้องการให้ไฟล์มีหลายหน้าในไฟล์เดียว

ง่ายๆ เพียงใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อสแกนเอกสารไปเป็น PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 สามารถสร้างไฟล์ PDF ฟรี โดยโปรแกรมสนับสนุนการนำเข้าไฟล์จากเครื่องสแกนหรือกล้องถ่ายรูป คุณสามารถสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  2. เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  3. เลือกไฟล์ -> นำเข้า -> เปิดส่วนต่อประสาน (อินเตอร์เฟส) กับสแกนเนอร์
  4. เลือกการตั้งค่าแล้วคลิก “สแกน”
  5. โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 จะรับไฟล์จากเครื่องสแกนแล้วสร้างไฟล์ PDF แล้วคุณจะเห็นไฟล์ใหม่ที่แผงหน้าต่างด้านขวา
  6. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น เพื่อบันทึกไฟล์ที่นำเข้า

คุณสามารถนำเข้าไฟล์เพิ่มขึ้น และหากคุณนำเข้าไฟล์ครบแล้ว คุณสามารถสร้างไฟล์ใหม่โดยมีข้อมูลจากไฟล์ที่นำเข้า โดยการลากหน้าต่างๆ จากไฟล์หนึ่งแล้ววางลงบนอีกไฟล์หนึ่ง หากหน้าไม่หมุนในทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่หน้าแล้วหมุนด้านซ้ายหรือขวาโดยคลิกที่ปุ่มหมุนซ้ายหรือหมุนขวา เพื่อให้หน้าวางอยู่บนทิศทางที่ถูกต้อง หากไฟล์ที่สร้างถูกต้องแล้ว สามารถบันทึกไฟล์ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ดาวน์โหลดตัวสร้าง PDF ฟรี 100%
ตัวสร้าง PDF24 9.1.1
ดาวน์โหลดตัวสร้าง PDF
ฟรี 100% | ปลอดภัยจากสปายแวร์ 100%
การโฆษณา