พิมพ์เป็น PDF – ใช้เครื่องพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อพิมพ์เป็น PDF

หน้านี้อธิบายว่าคุณจะสามารถสร้างไฟล์ PDF จากไฟล์ทุกรูปแบบที่สามารถสั่งพิมพ์ได้อย่างไร สิ่งที่คุณต้องใช้ มีเพียงเครื่องพิมพ์ PDF เช่นที่มีในโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF24 หากต้องการส่งไฟล์ออกในรูปแบบ PDF คุณควรสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ PDF

ฉันจะพิมพ์เอกสารเป็นรูปแบบ PDF ได้อย่างไร?

สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงเครื่องพิมพ์เสมือนจริง ซึ่งคุณใช้ในการสร้างไฟล์ PDF หรือเรียกว่าเครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริง ซึ่งเครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริงนี้ทำงานเหมือนเครื่องพิมพ์ในวินโดวส์อื่นๆ เพียงแต่มีความแตกต่างตรงที่เครื่องพิมพ์ PDF จะสร้างเอกสารในรูปแบบ PDF

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ฉันจะสามารถสั่งให้เครื่องพิมพ์ PDF พิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบ PDF ได้อย่างไร?

คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องพิมพ์ PDF ที่ฟรีและง่ายในการใช้งานได้จากหน้านี้ เพียงคลิกที่ “ดาวน์โหลด” ลิงค์ ที่ด้านขวาของบทความนี้ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF24 เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งจะติดตั้งเครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริงเพื่อพิมพ์เอกสารเป็น PDF ได้

เครื่องพิมพ์ PDF นี้ สามารถทำงานในฟังก์ชันของเวิร์ดได้ หากต้องการพิมพ์เอกสารเวิร์ดเป็น PDF ให้ปฏิบัติดังนี้: เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ลากและวางเอกสารเวิร์ดลงบนด้านขวาของวินโดว์ เอกสารเวิร์ดจะแปลงเป็น PDF ได้หากคุณมีโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดหรือโปรแกรมเอกสารเวิร์ดอื่นๆ ติดตั้งอยู่

วิธีพิมพ์เอกสารเวิร์ดเป็นไฟล์ PDF อีกวิธีหนึ่ง ทำได้โดยเปิดเอกสารแล้วสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ PDF24 ที่ติดตั้งไว้ เอกสารที่พิมพ์ออกมาจะเป็น PDF ด้วย

ทางเลือก: ใช้กล่องเครื่องมือ PDF24 เพื่อสร้างไฟล์ PDF ได้ฟรี

ด้วยกล่องเครื่องมือ PDF24 คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ได้หลากหลายรูปแบบ ลองดูที่เครื่องมือ PDF ออนไลน์จาก PDF 24 ซึ่งคุณสามารถใช้เครื่องมือ PDF ได้มากกว่า 25 ชนิดเพื่อสร้างไฟล์ PDF ได้ฟรี สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับ PDF มีเครื่องมือ PDF ที่เหมาะสม

ไปที่เครื่องมือ PDF24