PDF - The Portable Document Format (PDF)

The Portable Document Format หรือ PDF เป็นรูปแบบไฟล์เพื่อการแลกเปลี่ยนเอกสารที่พัฒนาโดย Adobe Systems การสร้างไฟล์ PDF เป็นเรื่องง่ายมากด้วยโปรแกรมสร้าง PDF ฟรี PDF24 ลองมาเรียนรู้ว่าคุณจะสร้างไฟล์ PDF และสั่งพิมพ์อย่างง่ายดายได้อย่างไร
การโฆษณา

Portable Document Format หรือ PDF คืออะไร?

The Portable Document Format หรือ PDF เป็นรูปแบบของเอกสารที่พัฒนาโดย Adobe Systems ที่ออกแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีรูปแบบเดียวไม่ว่าจะเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดหรือโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการใดก็ตาม

ใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 และโปรแกรมแปลงเอกสาร PDF ออนไลน์เพื่อสร้างไฟล์ PDF

เราสามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF ฟรีจากหน้านี้เพื่อการติดตั้ง การติดตั้งโปรแกรมเป็นการติดตั้งเครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริงด้วย เมื่อคุณสั่งพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์นี้ คุณจะพิมพ์เนื้อหาในไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ PDF ซึ่งจะสร้างไฟล์ PDF ให้คุณบันทึกได้

คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ใดๆ ด้วยโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ออนไลน์นี้ คุณสามารถแปลงเอกสารในรูปแบบใดๆ ไปเป็น PDF ออนไลน์ เพียงอัพโหลดเอกสารของคุณ – เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด – ไปยังโปรแกรมแปลงเอกสารออนไลน์ที่ pdf24.org แล้วโปรแกรมจะแปลงเอกสารของคุณไปเป็น PDF ภายในเวลาไม่กี่วินาที

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

Free online PDF creator   Convert documents to PDF   โปรแกรมเขียน PDF   เครื่องพิมพ์ PDF   PDF Printer download   XWD ถึง PDF   PDF printer installation   HST ถึง PDF   IPT ถึง PDF   ตัวสร้าง PDF