โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 – ซอฟท์แวร์ PDF เพื่อการดาวน์โหลดที่ฟรี 100%

ซอฟท์แวร์สร้างเอกสาร PDF ที่ฟรีและง่ายต่อการใช้งานโดย PDF24 นี้มีเครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริง ซึ่งคุณสามารถสร้างไฟล์ PDF จากแอพพลิเคชั่นแทบทุกชนิด และมีโปรแกรม แก้ไขไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ที่มีอยู่ โปรแกรมแก้ไขนี้นับเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่สามารถจัดเรียง ลบ หรือแทรกหน้า รวมหรือแยกไฟล์ รวมถึงแก้ไขคุณสมบัติและอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของซอฟท์แวร์สร้างเอกสาร PDF24 ฟรี

ด้วยโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 คุณสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงเอกสาร PDF ได้ การสร้างไฟล์ PDF สำเร็จจากเครื่องพิมพ์ PDF หากคุณสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์นี้ โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 จะสร้างไฟล์ PDF ที่มีเนื้อหาเป็นสิ่งที่คุณสั่งพิมพ์ให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมนับเป็นส่วนหนึ่งของซอฟท์แวร์นี้ คุณสามารถอ่านไฟล์ PDF ที่มีอยู่ หรือโหลดเอกสารอื่น สร้างไฟล์ใหม่ด้วยการย้ายหน้าจากไฟล์หนึ่งไปอีกไฟล์หนึ่ง ด้วยการหมุนหรือเอาบางหน้าออก

คุณสามารถรวมไฟล์หลายไฟล์ไว้ในไฟล์เดียว แยกไฟล์ PDF (ยกตัวอย่างเช่น ดึงบางหน้าจากหนังสือ) ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันเอกสาร PDF ตั้งค่าความปลอดภัย จัดการรหัสผ่าน และอื่นๆ อีกมาก

ติดตั้งซอฟท์แวร์ PDF ในวินโดวส์

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 สามารถใช้งานกับวินโดวส์ในเวอร์ชันใหม่ทุกรูปแบบ ติดตั้งง่ายและเป็นอัตโนมัติ ภายหลังติดตั้งแล้ว โปรแกรมจะสร้างเครื่องพิมพ์ใหม่ชื่อ “PDF24” โดยคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริงนี้ได้เหมือนเครื่องพิมพ์ทั่วไป เพียงแค่สั่งพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์นี้ ไฟล์ PDF จะถูกสร้างขึ้น ต่อจากนั้นคุณสามารถบันทึก ขอดู ส่งอีเมล์ หรือแก้ไขไฟล์ PDF ได้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

Creation of PDF files   How to create PDF files   ซอฟท์แวร์ PDF   HYP ถึง PDF   เครื่องมือ PDF   จัดการ PDF   ตัวแปลง PDF ที่ใช้งานง่าย   Add PDF page numbers   Free PDF Editor   ตัวสร้าง PDF ฟรี
การโฆษณา