เครื่องพิมพ์ PDF – เลือกพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ PDF เพื่อสร้างไฟล์ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 รองรับวินโดวส์ในเวอร์ชันปัจจุบัน และคุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ผ่านบทสนทนาการสั่งพิมพ์ผ่านวินโดวส์ กระบวนการสร้างเอกสาร PDF มีดังนี้: สร้างเอกสารของคุณด้วยโปรแกรมที่คุณชอบ เช่น เวิร์ด ต่อจากนั้น สร้างเป็นไฟล์ PDF ด้วยการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เสมือนจริง PDF24 ในขั้นตอนนี้จะสร้างไฟล์ PDF ที่มีเนื้อหาในเอกสารของคุณ

เครื่องพิมพ์ PDF ฟรี สำหรับวินโดวส์

ด้วยเครื่องพิมพ์ PDF24 คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF จากแอพพลิเคชั่นทุกชนิดที่คุณสั่งพิมพ์ โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 จะติดตั้งเครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริง ซึ่งคุณสามารถใช้เหมือนเครื่องพิมพ์ทั่วไป หากคุณสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์นี้ โปรแกรม PDF24 จะสร้างไฟล์ PDF ให้คุณ เครื่องพิมพ์ PDF นี้เปรียบเสมือนเครื่องพิมพ์ทั่วไปของวินโดวส์

ใช้เครื่องพิมพ์ PDF เพื่อสร้างไฟล์ PDF มีประโยชน์มาก เนื่องจากเครื่องพิมพ์นี้สามารถใช้กับแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่สามารถสั่งพิมพ์ได้ คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” ที่แอพพลิเคชั่นของคุณ และเลือกเครื่องพิมพ์ PDF24 เพื่อสร้างไฟล์ PDF

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ตัวอย่างที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ PDF

หากคุณเขียนข้อความใดๆ ในโปรแกรมเวิร์ด คุณจะสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ PDF แทนการสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ทั่วไป ทำได้โดยการเลือกเครื่องพิมพ์ PDF24 เพื่อพิมพ์เอกสารในเวิร์ด หลังจากนั้น คุณจะได้ไฟล์ PDF ที่สร้างจากเอกสารเวิร์ดของคุณ

สร้างไฟล์ PDF เมื่อคุณแชร์เอกสาร

นับเป็นทางเลือกที่ดีที่จะแชร์ไฟล์ PDF แทนที่จะเป็นไฟล์เวิร์ด เนื่องจากไฟล์ PDF จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดอ่าน และนี่คือเหตุผลของการมีไฟล์ PDF คุณสามามารถสร้างไฟล์ PDF จากไฟล์ใดๆ ที่สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยเครื่องพิมพ์ PDF24

Application as PDF - Online application in PDF format   Converting PDF   เครื่องมือ PDF – เครื่องมือเพื่อสร้างไฟล์ PDF   ย่อ PDF   KFX ถึง PDF   สร้าง PDF   Convert documents to PDF - Free PDF Creator Download   Generate PDF files with PDF24   Free PDF Printer Download   เครื่องพิมพ์ PDF เสมือนจริงที่สร้างไฟล์ PDF
การโฆษณา