สร้างไฟล์ PDF ด้วยปลั๊กอิน PDF

ด้วยปลั๊กอิน PDF จาก PDF24 คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ในระบบอื่นๆ ได้ PDF24 มีปลั๊กอินมากมายสำหรับระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ได้โดยตรงจากระบบดังกล่าว

ปลั๊กอิน PDF จาก PDF24 สำหรับการสร้างไฟล์ PDF

PDF24 มีปลั๊กอิน PDF สำหรับระบบต่างๆ มากมายเพื่อให้คุณหรือผู้เข้าชมของคุณสามารถส่งออกหรือสร้างไฟล์ PDF ได้ ด้านล่างนี้เป็นรายการปลั๊กอินที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย:
  • เวิร์ดเพรส PDF ปลั๊กอิน
  • ปลั๊กอิน PDF สำหรับเว็บไซด์ Blogger.com
  • สร้าง PDF สำหรับ phpBB Mod
  • กล่อง PDF converter ในเว็บไซต์ของคุณ

ไปยังปลั๊กอิน PDF

ปลั๊กอิน Wordpress, Blogger.com, phpBB PDF

ด้วยปลั๊กอินสำหรับ Wordpress สำหรับ Blogger.com และสำหรับ phpBB ผู้เข้าชมบล็อกหรือฟอรัมของคุณสามารถส่งออกบทความของคุณเป็น PDF ได้ บทความทั้งหมดของไฟล์ PDF ที่ส่งออกจะเชื่อมโยงกับฟอรัมและบล็อกของคุณ การทำดังนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงบล็อกหรือฟอรัมของบล็อกได้หากผู้เข้าชมแชร์ไฟล์ PDF ที่สร้างไว้กับผู้อื่น

กล่อง PDF converter สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ด้วยปลั๊กอินกล่อง PDF converter คุณจะวาง PDF Converter ออนไลน์จาก PDF24 ไว้ในเว็บไซต์ของคุณสำหรับผู้เข้าชมของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานเพื่อสร้างไฟล์ PDF ได้