ตั้งรหัสผ่าน PDF เพื่อป้องกันไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่าน

รหัสผ่าน โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

วิธีตั้งรหัสผ่านสำหรับ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

โปรแกรมทำงานในรูปแบบนี้:
  • ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  • โหลดไฟล์ PDF ของคุณ โดยลากและวางไฟล์ไว้ที่แผงหน้าต่างด้านขวา ซึ่งคุณจะเห็นมุมมองพรีวิวของไฟล์ คุณสามารถวางไฟล์ได้ทุกประเภท ไม่เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
  • คลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็น บริเวณแถบเครื่องมือเพื่อเปิดบทสนทนาบันทึกเป็น
  • เลือกตัวกรองผลลัพธ์ที่เป็นไฟล์ PDF และเปิดหน้าความปลอดภัย
  • ใส่เครื่องหมายในกล่องเพื่อใช้การตั้งค่าความปลอดภัยและใส่รหัสผ่านของคุณ
  • คลิก “ต่อไป” แล้วเลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องการบันทึกรหัสผ่านใหม่

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ความแตกต่างระหว่างเจ้าของและผู้ใช้รหัสผ่าน PDF

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่าน 2 รหัสได้ในหน้าความปลอดภัย และนั่นคือรหัสผ่านของเจ้าของไฟล์ซึ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องไฟล์ และนอกจากนี้ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านอีกรหัสหนึ่งที่ใช้เพื่อเปิดหน้ารหัสผ่านแรกได้ด้วย

กรุณาจำไว้ว่าเจ้าของไฟล์จะมีสิทธิสูงสุดในการเข้าถึงไฟล์ ดังนั้น การตั้งรหัสผ่านทั้งสองให้แตกต่างกันจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม หากรหัสผ่านทั้งสองเหมือนกัน แล้วมีผู้สามารถเปิดไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านได้ ผู้นั้นจะสามารถเข้าไฟล์ได้ทั้งหมด เนื่องจากเข้าถึงไฟล์ในฐานะเจ้าของ หากคุณต้องการป้องกันการพิมพ์ และต้องการตั้งรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ คุณต้องตั้งรหัสผ่านทั้งสองให้แตกต่างกัน

เครื่องมือ PDF – เครื่องมือเพื่อสร้างไฟล์ PDF   Export PDF files from all programs   SF ถึง PDF   พิมพ์เป็น PDF   ABM ถึง PDF   Organizing PDFs   PDF Document   Convert Word files to PDF   PDF Converter Software Download   โปรแกรมสร้างไฟล์ PDF ที่ฟรีและง่ายต่อการใช้งาน
การโฆษณา