ตั้งรหัสผ่าน PDF เพื่อป้องกันไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่าน

รหัสผ่าน โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

วิธีตั้งรหัสผ่านสำหรับ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

โปรแกรมทำงานในรูปแบบนี้:
  • ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  • โหลดไฟล์ PDF ของคุณ โดยลากและวางไฟล์ไว้ที่แผงหน้าต่างด้านขวา ซึ่งคุณจะเห็นมุมมองพรีวิวของไฟล์ คุณสามารถวางไฟล์ได้ทุกประเภท ไม่เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
  • คลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็น บริเวณแถบเครื่องมือเพื่อเปิดบทสนทนาบันทึกเป็น
  • เลือกตัวกรองผลลัพธ์ที่เป็นไฟล์ PDF และเปิดหน้าความปลอดภัย
  • ใส่เครื่องหมายในกล่องเพื่อใช้การตั้งค่าความปลอดภัยและใส่รหัสผ่านของคุณ
  • คลิก “ต่อไป” แล้วเลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องการบันทึกรหัสผ่านใหม่

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ความแตกต่างระหว่างเจ้าของและผู้ใช้รหัสผ่าน PDF

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่าน 2 รหัสได้ในหน้าความปลอดภัย และนั่นคือรหัสผ่านของเจ้าของไฟล์ซึ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องไฟล์ และนอกจากนี้ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านอีกรหัสหนึ่งที่ใช้เพื่อเปิดหน้ารหัสผ่านแรกได้ด้วย

กรุณาจำไว้ว่าเจ้าของไฟล์จะมีสิทธิสูงสุดในการเข้าถึงไฟล์ ดังนั้น การตั้งรหัสผ่านทั้งสองให้แตกต่างกันจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม หากรหัสผ่านทั้งสองเหมือนกัน แล้วมีผู้สามารถเปิดไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านได้ ผู้นั้นจะสามารถเข้าไฟล์ได้ทั้งหมด เนื่องจากเข้าถึงไฟล์ในฐานะเจ้าของ หากคุณต้องการป้องกันการพิมพ์ และต้องการตั้งรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ คุณต้องตั้งรหัสผ่านทั้งสองให้แตกต่างกัน

ตัวสร้าง PDF ฟรี   Convert documents to PDF - Free PDF Creator Download   Printing a PDF file is very easy   สร้างไฟล์ PDF ออนไลน์ด้วย PDF24   เครื่องพิมพ์ PDF   Free PDF creation   Download the free PDF printer from PDF24   เครื่องมือ PDF   Protect PDF   โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 – ซอฟท์แวร์ PDF เพื่อการดาวน์โหลดที่ฟรี 100%
การโฆษณา