ตั้งรหัสผ่าน PDF เพื่อป้องกันไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่าน

รหัสผ่าน โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

วิธีตั้งรหัสผ่านสำหรับ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

โปรแกรมทำงานในรูปแบบนี้:
  • ดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24
  • โหลดไฟล์ PDF ของคุณ โดยลากและวางไฟล์ไว้ที่แผงหน้าต่างด้านขวา ซึ่งคุณจะเห็นมุมมองพรีวิวของไฟล์ คุณสามารถวางไฟล์ได้ทุกประเภท ไม่เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
  • คลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็น บริเวณแถบเครื่องมือเพื่อเปิดบทสนทนาบันทึกเป็น
  • เลือกตัวกรองผลลัพธ์ที่เป็นไฟล์ PDF และเปิดหน้าความปลอดภัย
  • ใส่เครื่องหมายในกล่องเพื่อใช้การตั้งค่าความปลอดภัยและใส่รหัสผ่านของคุณ
  • คลิก “ต่อไป” แล้วเลือกไฟล์ PDF ที่คุณต้องการบันทึกรหัสผ่านใหม่

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ความแตกต่างระหว่างเจ้าของและผู้ใช้รหัสผ่าน PDF

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่าน 2 รหัสได้ในหน้าความปลอดภัย และนั่นคือรหัสผ่านของเจ้าของไฟล์ซึ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องไฟล์ และนอกจากนี้ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านอีกรหัสหนึ่งที่ใช้เพื่อเปิดหน้ารหัสผ่านแรกได้ด้วย

กรุณาจำไว้ว่าเจ้าของไฟล์จะมีสิทธิสูงสุดในการเข้าถึงไฟล์ ดังนั้น การตั้งรหัสผ่านทั้งสองให้แตกต่างกันจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม หากรหัสผ่านทั้งสองเหมือนกัน แล้วมีผู้สามารถเปิดไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านได้ ผู้นั้นจะสามารถเข้าไฟล์ได้ทั้งหมด เนื่องจากเข้าถึงไฟล์ในฐานะเจ้าของ หากคุณต้องการป้องกันการพิมพ์ และต้องการตั้งรหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์ คุณต้องตั้งรหัสผ่านทั้งสองให้แตกต่างกัน

ตั้งรหัสผ่าน PDF ออนไลน์

PDF24 ยังนำเสนอเครื่องมือออนไลน์ฟรีซึ่งคุณสามารถป้องกันไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือก PDF และรหัสผ่านของคุณและเครื่องมือ PDF ออนไลน์จะทำส่วนที่เหลือเอง คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ และทางเลือกนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดูที่เครื่องมือซะ

การป้องกันไฟล์ PDF ด้วยรหัสผ่านออนไลน์

ลบรหัสผ่าน PDF ออนไลน์

PDF24 มีเครื่องมือฟรีออนไลน์ที่คุณสามารถนำรหัสผ่าน PDF ออกได้ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือก PDF และรหัสผ่านของคุณและเครื่องมือ PDF ออนไลน์จะทำส่วนที่เหลือเอง อีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ

ลบการป้องกัน PDF ออนไลน์

ดาวน์โหลดตัวสร้าง PDF ฟรี 100%
ตัวสร้าง PDF24 9.1.1
ดาวน์โหลดตัวสร้าง PDF
ฟรี 100% | ปลอดภัยจากสปายแวร์ 100%
การโฆษณา