ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไข PDF ฟรี

โปรแกรม PDF24 มีฟังก์ชั่นแก้ไขไฟล์ PDF สำหรับวินโดวส์ที่ฟรีและใช้งานง่าย ซึ่งฟังก์ชั่นแก้ไข PDF นี้เปิดโอกาสให้คุณแก้ไขไฟล์ PDF ได้ โปรแกรมยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่ง่ายต่อการใช้งานอีกมาก

เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เป็นโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF ด้วยเครื่องพิมพ์ PDF ฟรี ซึ่งโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF นี้มีองค์ประกอบที่สามารถโหลดและแก้ไขไฟล์ PDF ที่มีอยู่แล้วได้ คุณสามารถโหลดไฟล์ชนิดอื่นได้เช่นกัน ซึ่งไฟล์ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น PDF เป็นอันดับแรก ก่อนโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF จะโหลดไฟล์เหล่านี้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

วิธีใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เป็นโปรแกรมแก้ไขเอกสาร PDF

คุณสามารถใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อแก้ไขไฟล์ PDF ด้วยวิธีนี้:
  • แยกไฟล์ PDF
  • รวมไฟล์ PDF
  • เปลี่ยนคุณสมบัติของเอกสาร ได้แก่ ชื่อผู้เขียน และชื่อไฟล์
  • จัดและขยับหน้าใหม่ จากเอกสารหนึ่งไปอีกเอกสารหนึ่งด้วยการลากและวาง
  • แยกไฟล์ PDF
  • เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยและรหัสผ่านเพื่อป้องกันเอกสาร PDF
  • เพิ่มกระดาษดิจิตอล
  • เพิ่มลายน้ำและการประทับตราใน PDF
  • เพิ่มลายเซ็น
  • บีบอัดไฟล์ PDF
PGM ถึง PDF   PDF freeware - create PDF with PDF Freeware   พิมพ์เป็น PDF   โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF ไปเป็นไฟล์รูปภาพ   ตัวสร้าง PDF24   Compress and shrink PDF files   Create PDF documents with PDF24   With the PDF24 PDF Converter software you can easily create PDF files   Create PDF files from Word documents   PDF Printer Driver Download
การโฆษณา