กระดาษดิจิตอล และไฟล์ PDF

ผสานกระดาษดิจิตอลกับไฟล์จริง หรืองานพิมพ์เพื่อสร้างไฟล์ PDF ขั้นสุดท้าย บริษัทต่างๆ มักมีแผ่นกระดาษชนิดพิเศษที่มีโลโก้ของบริษัท รวมถึงข้อมูลเฉพาะของบริษัท ซึ่งจะปรากฏบนเอกสารของบริษัท เมื่อใช้กระดาษดิจิตอลรวมกับไฟล์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ คุณจะสามารถสร้างไฟล์ที่คุณสามารถส่งต่อให้ลูกค้าได้ อ่านวิธีทำด้านล่าง

ใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อสร้างไฟล์เอกสารดิจิตอลในรูปแบบ PDF

ในการสร้างไฟล์ PDF แบบดิจิตอล คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ PDF ของโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ทำง่ายๆ โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดหรือโปรแกรมพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างเอกสารดิจิตอลของคุณ หลังจากนั้น สั่งพิมพ์ไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDF24 เพื่อสร้างเอกสาร PDF บนกระดาษดิจิตอล ซึ่งกระดาษดิจิตอลนี้จะสามารถนำมาใช้ร่วมกับไฟล์ PDF อื่นได้

ง่ายๆ เพียงใช้โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เพื่อรวมกระดาษดิจิตอลกับไฟล์ PDF

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 เป็นโปรแกรมฟรีที่สนับสนุนการเพิ่มกระดาษดิจิตอลกับไฟล์ PDF โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเพิ่มกระดาษดิจิตอล
  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ฟรี
  2. สร้างกระดาษดิจิตอลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ผ่านเครื่องพิมพ์ PDF
  3. เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 แล้วลากและวางไฟล์ที่คุณต้องการรวมกับกระดาษดิจิตอล
  4. คลิกที่ไอคอน บันทึกเป็นในแถบเครื่องมือ เพื่อเปิดบทสนทนาการบันทึกเป็น
  5. เลือกหน้ากระดาษดิจิตอลของตัวกรองผลผลิต
  6. เลือกการสร้างไฟล์กระดาษดิจิตอลของคุณและทำเครื่องหมายในกล่องทำเครื่องหมายเพื่อตั้งค่าการใช้กระดาษดิจิตอล
  7. ทำต่อและบันทึกไฟล์
ขณะนี้ คุณมีไฟล์ PDF รวมกับกระดาษดิจิตอลแล้ว คุณสามารถทำขั้นตอนนี้อัตโนมัติในภายหลังได้ด้วยการบันทึกการตั้งค่าในบทสนทนาบันทึกเป็น ให้เป็นโปรไฟล์ และในครั้งต่อไป คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกโปรไฟล์ได้เมื่อคุณต้องการบันทึกไฟล์ PDF อีกครั้ง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

Protect a PDF file with a password   PDF - The Portable Document Format (PDF)   Printing a PDF file is very easy   Generating PDF files   โปรแกรมแปลงเอกสาร PDF   Install a PDF printer   Free PDF printer   สร้างไฟล์ PDF ออนไลน์ด้วย PDF24   FRF ถึง PDF   CRA ถึง PDF
การโฆษณา