ส่งออกไฟล์ PDF จากทุกโปรแกรม

ด้วย PDF24 Creator ฟรี คุณสามารถส่งออกไฟล์ PDF จากแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ ข้อกำหนดนี้เป็นเพียงตัวเลือกการพิมพ์ในโปรแกรมเท่านั้น หากแอปพลิเคชันมีตัวเลือกการพิมพ์ คุณสามารถส่งออกไฟล์ PDF จากแอ็พพลิเคชันได้

ด้วย PDF24 Creator คุณสามารถส่งออกไฟล์ PDF จากโปรแกรมใดก็ได้

PDF24 Creator ฟรีเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถส่งออก PDF จากโปรแกรมทั้งหมด ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือตัวเลือกการพิมพ์ในโปรแกรม การส่งออกไฟล์ PDF จะดำเนินการผ่านเครื่องพิมพ์ PDF แบบเสมือน ซึ่งสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์อื่นๆ หลังจากติดตั้ง PDF24 Creator เครื่องพิมพ์ PDF จะพร้อมใช้งาน คุณเพียงแค่เก็บเครื่องพิมพ์ PDF ไว้ถ้าต้องการสร้างไฟล์ PDF หลังจากพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ PDF ไฟล์จะถูกส่งออกเป็น PDF และจะเปิดหน้าต่างตัวช่วยสร้าง/ตัวช่วยเหลือซึ่งคุณสามารถจัดเก็บ ส่ง หรือจัดเรียงไฟล์ PDF ได้อ

PDF24 Creator สามารถส่งออกไฟล์ได้มากกว่า PDF โปรแกรมมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF และปรับเปลี่ยน รวม ใช้ร่วมกัน และบีบอัดไฟล์เหล่านั้นได้ ความหลากหลายของฟังก์ชันและความง่ายในการใช้งานทำให้โปรแกรมฟรีเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในด้านนี้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

ทำไมคุณควรส่งออกเป็น PDF

รูปแบบ PDF เป็นรูปแบบการแชร์แบบสากล เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการส่งหรือแชร์เอกสาร คุณควรใช้ไฟล์ PDF เนื่องจากไฟล์ PDF สามารถดูได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และไฟล์ PDF จะมีลักษณะเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

ตัวอย่างคือใบสมัครออนไลน์ ใบสมัครเป็นสิ่งที่คุณควรส่งเป็นไฟล์ PDF เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ไฟล์ PDF เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากบริษั ประวัติ จดหมายแนะนำตัว และเอกสารแนบสามารถส่งออกเป็น PDF ได้ด้วย PDF24 Creator และรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว นั่นคือไฟล์ PDF สุดท้ายที่คุณสามารถส่งไปยังบริษัทได้

ส่งออกไฟล์ PDF ออนไลน์

คุณไม่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือต้องการเครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งออกไฟล์ PDF อย่างรวดเร็วใช่ไหม PDF24 ยังมีทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ เปิดเครื่องมือต่อไปนี้และแปลงไฟล์ที่มีอยู่อย่างรวดเร็วและง่ายดายในรูปแบบ PDF เครื่องมือจะอ่านไฟล์ของคุณและส่งออกไฟล์ PDF จากไฟล์เหล่านั้น ซึ่งคุณสามารถบันทึกได้

ส่งออกไฟล์ PDF ออนไลน์