แก้ไข PDF ทีละหน้า

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 มีคุณสมบัติในการแก้ไขไฟล์ PDF ที่สะดวกต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น คุณสามารถแยก รวม และจัดเรียงหน้าใหม่ รวมถึงตั้งค่าความปลอดภัยให้กับเอกสาร PDF ด้วยรหัสผ่าน รวมถึงเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟล์ PDF และอื่นๆ อีกมาก

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 สามารถแก้ไขไฟล์ PDF เป็นรายหน้าได้

โปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 สามารถแก้ไขไฟล์ PDF เป็นรายหน้า การแก้ไขของโปรแกรมมีความเป็นธรรมชาติและทำสำเร็จได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน เริ่มด้วยดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 จากหน้านี้ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 แล้วเปิดไฟล์ด้วยการวางไฟล์ที่แถบหน้าต่างด้านขวา หลังจากนั้น คุณจะเห็นหน้าเอกสารที่เปิด

การแก้ไขเป็นรายหน้า หมายความว่าคุณสามารถดำเนินการแก้ไขเอกสารทั้งหน้า คุณสามารถลบและจัดเรียงหน้าใหม่ ย้ายหน้าในเอกสารฉบับหนึ่งไปอีกฉบับหนึ่ง รวมเอกสาร เปลี่ยนคุณสมบัติเช่นชื่อผู้เขียนและชื่อเอกสาร ตั้งค่าความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน เซ็นชื่อในเอกสาร PDF และอื่นๆ อีกมายมาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24

คุณจะแยกหน้าบางหน้าออกจากไฟล์ PDF ได้อย่างไร?

เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 คลิกที่เอกสารเพื่อลากและนำมาวางไว้ที่หน้าต่างด้านขวามือเพื่อโหลดไฟล์ สร้างเอกสารเปล่าโดยคลิกที่ไอคอนในแถบเครื่องมือ ทำเครื่องหมายในหน้าที่คุณต้องการแยก ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ลากและวางหน้าที่เลือกมาใส่เอกสารเปล่า คุณสามารถลากและวางทีละหน้าได้เช่นกัน หลังจากนั้น คุณสามารถบันทึกเอกสารใหม่ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถดูเอกสารแต่ละหน้าได้ รวมถึงสามารถขยายหน้าเอกสารหากเอกสารเล็กเกินไปหรือหาหน้าที่ต้องการไม่พบ

คุณจะรวมหรือผสานไฟล์ PDF ได้อย่างไร?

เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 โหลดไฟล์ PDF ที่คุณต้องการรวมไฟล์ทุกไฟล์ จัดเรียงเอกสารตามลำดับที่ถูกต้องโดยใช้ไอคอน บน/ล่าง ที่แถบเครื่องมือ เอกสารแรกในรายการจะถูกวางไว้เป็นเอกสารลำดับแรกตามด้วยไฟล์ที่เหลือเรียงตามลำดับ เมื่อตรวจสอบลำดับของเอกสารเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอน รวมเอกสาร ที่แถบเครื่องมือเพื่อรวมเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารเดียวกัน บันทึกเอกสารใหม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย

วิธีการเปลี่ยนคุณสมบัติ เช่น ชื่อเรื่องและผู้แต่ง และวิธีปกป้องเอกสาร PDF ของคุณด้วยรหัสผ่าน

เปิดโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF24 ลากและวางเอกสารลงบนบริเวณด้านขวา หลังจากนั้น คลิกที่ไอคอนบันทึกเพื่อเปิดบทสนทนาบันทึกเป็น เลือกตัวกรอง PDF เพื่อเปิดตัวเลือกการกรองไฟล์ PDF คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของเอกสาร ตั้งค่ารหัสผ่าน เลือกกระดาษดิจิตอล ตั้งตัวเลือกการเซ็นชื่อ และอื่นๆ อีกมาก เลือกบันทึกการตั้งค่าเป็นโปรไฟล์ได้ หากคุณต้องการใช้การตั้งค่านั้นบ่อยๆ

โปรแกรมแปลง PDF ออนไลน์   พิมพ์เป็น PDF   Creating a PDF file   Create a PDF for free   BIF ถึง PDF   Generating PDF files   Create a PDF from Word   Render PDF Pages   AUX ถึง PDF   PDF Freeware
การโฆษณา